You Are Viewing

Post By: admin

הדרך שלי אל אושר-פרס.

במשך שנים נמנעתי מלהתעסק יותר מדי עם אחסון לאתרים שלי ושל הלקוחות שלי. דבר אחד הייתי בטוח, צריך לתת לכל לקוח אחסון משלו, ולא להפיל את הכל על חשבון ההוסטגאטור שלי. וכך עשיתי. בחשבון ביזנס משותף של הוסטגאטור הייתי מאחסן את כל האתרים שלי, ועבור הלקוחות, הייתי רוכש אחסון פשוט בהוסטגאטור, כזה שעונה להם על […]